strojárska výroba

RenoMetal je distribútor CAD / CAM TopSolid'Cam

softvér novej generácie

Komplexné, parametrický objemový a plošný modelár. Podporuje sústruženie, frézovanie, drôtorezy a obrábanie elektród. Samozrejmosťou sú kinematické modely strojov, kontrola kolízií a uberanie materiálu. Súčasťou podpory sú postprocesory na kľúč, vlastné PDM, editor NC kódu zviazaný so simuláciou. Modul NCSIMUL machine zabezpečuje simuláciu a kontrolu NC kódu, lokalizácia kolízií a chýb, optimalizácia NC kódu. Modul NCSIMUL 4cam pre načítanie * .apt dát alebo NC programov zo systémov CAM alebo CAD / CAM. Má vlastný systém strojov a simulácií s vlastným generovaním NC kódov a vlastnými postprocesory.

Hlavnou výhodou je rýchla prenositeľnosť výroby zo stroja na stroj, vysoká efektivita riadenia výroby podľa zručností a dostupného strojového času strojov.

prezentácia na stiahnutie

TopSolid’Cam V7

Funkcie a výhody

Obrábanie na geometricky presných 3D modeloch.
Programovanie priamo v pracovnom priestore kinematického modelu stroja.
Rýchle vytváranie sústružníckych a frézovacích operácií a ich kombinácií.
Simulácia a synchronizácia obrábanie bezpečne mimo reálny stroj. Kontrola kolízií a presnosti obrábania.
Generovanie NC kódov pre viac kanálov vďaka odladěnému postprocesoru.
Vytvorenie technologickej dokumentácie pre ľahké zavedenie do výroby.

Kontaktujte nás

Odošlite nám Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme obratom kontaktovať

Bost Brány
Renometal, s.r.o. Súvoz 1/1594 Trenčín 911 01, Slovak republic